Adsense

6 ก.พ. 2560

ถ้าเรารักมันเราก็จะไม่เหนื่อย. แต่จะสนุกและมีความสุขไปกับมัน

กล้วยหอมทองปี 2560


ปีนี้ มีการปลูกกล้วย กันเพิ่มขึ้นมาก มีหลายหลายสายพันธุ์ เพราะมีนักลงทุนชาวจีน เข้ามาลงทุนปลูกกล้วย ตลอดแนวลำน้ำโขง ฝั่งลาว และ ในเขต อำเภออยู่ 2-3แปลงเป็นการปลูกแบบอุตสาหกรรม ส่งกลับประเทศ มีการใช้สารเคมีอย่างมาก และทำให้คนในพื้นที่สนใจปลูกกันอย่างมาก ผมเองซึ่งก็ปลูกอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ปลูกมากมายอะไร ในสวนเองเป็นสวนผสมอยู่แล้ว ปลูกให้เพียงพอกับตลาดของตัวเองจึงไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลย เสาวรสด้วย สามารถติดตามได้ที่ แปลงเสาวรส
นอกจากจะทำให้หน่อพันธุ์มีราคาสูงขึ้นแล้วยังทำให้กล้วย หอมทองเป็นที่นิยมมากขึ้น ความจริง ก่อนจะปลูกอะไรก็ควรนึกถึงตลาดก่อน ไม่ควรเห่อตามเขาไปซะทุกอย่างนะครับ มาดูผลผลิตปีนี้ละกันครับ เฉลี่ย ตัดที่ 10เครือ ต่อ อาทิตย์
และขยาย ย้ายแปลงไปเรื่อยๆ แปลงเก่าก็ไถ่ปรับปรุงดิน และปลูกพืชหมุนเวียน ..ปีนี้2560 ที่สวน แบ่งปลูก